Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin komisyonlarından biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-272.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın Cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlamak amacıyla koyduğu kurallardan biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-273.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-274.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesi’nin çalışma düzeni ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-275.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar aşağıdakilerden hangisine aykırı olabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-276.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Parlamentoda özel bir durumun veya çoğunluğun aranmadığı hallerde karar nisabının sağlanmış olabilmesi için en az kaç milletvekilinin olumlu oy kullanmış olması gerekir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-277.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Meclisin denetim mekanizmalarından biri olan “soru”, I. Başbakan, II. Meclis Başkanı, III. Bakan durumlarından hangilerine sorulabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-278.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer almamaktadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-279.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi memurun yargılama işleminin yapılabilmesi için gerekli bir durum değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-227.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Memurun görevleri arasında, I. Liyakatli olma, II. Tarafsız olma, III. Objektif olma durumlarından hangileri yer almaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-228.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: