Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlardan değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-239.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Planlama Teşkilatının görevi değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-240.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nasıl ifade edilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-241.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Görgü Kurallarının müeyyidesi nedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-242.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Mümeyyiz bir küçüğün yapmış olduğu borçlandırıcı bir hukuki muamele, kanuni temsilcisi tarafından onaylanmazsa işlemin sonucu ne olur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-243.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi tutulur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-244.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Uyarma II. Kusur bildirme III. Meslekten men IV. Kınama Yukarıdakilerden hangileri disiplin cezaları arasında yer alır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-245.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Servet üzerinden alınan vergilere aşağıdakilerden hangisi örnek olamaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-246.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi “Kıymetli Evrak” olarak nitelendirilemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-247.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yabancı kişi ile bir Türk vatandaşının evlenmesine ilişkin sorunlar aşağıdaki hukuk dallarından hangisiyle ilgilidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-248.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: