Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- kamu

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Topluma sunulacak bazı hizmetlerin merkezi idare içerisinde doğrudan bulunmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesi ilkesi ne ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-177.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdarenin kamu düzenini sağlamak veya korumak için giriştiği bütün faaliyetlere ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-180.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki kamu hizmetine egemen olan ilkelerin hangisi üzerinde idarenin takdir yetkisi mevcuttur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-181.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kamu hizmetinin idare veya kamu tüzel kişisinin kendi imkanları ile kendisi taraf...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-182.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi idari kamu kurumudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-185.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir A şahsı ile bir B şahsı arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-151.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dallarından biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-132.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-141.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi sadece hukuk kurallarının bir özelliğidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-142.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi ceza çeşitlerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-145.html