Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- kamu

KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
I. Fransa’nın Dış İşleri Komisyon Başkanı Frank Bauillon’un Ankara’ya gelerek görüşmeler yapması II. Fransız basınındaki Türk dostu yazarların Fransız http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Tarih29498-17.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Kamuya yararlı dernek ve vakıflar II. Türk Silahlı Kuvvetleri III. Yargı organları Yukarıdakilerden hangisinde Devlet Denetleme Kurulu’nun denetleme yetkisi bulunmamaktadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-43.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre; (I) ------, kanunları yapmak, yani hukuk kuralı koymak ve yürütmeyi denetlemek yetkisiyle, (II) -------; yasama organının çıkardığı kanunları uygulayarak ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-9.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi seçmen olmanın bir şartı değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-28.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve kararlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-44.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bütçe, yasama organının yürütme organına kamu gelirlerini toplamak ve kamu harcama...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-47.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“----------, insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve Anayasaya...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-51.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki kurum/kuruluşlardan hangisinin işlemleri ilgili bakanın onayına tabi olmayıp, “düzenleyici ve denetleyici kurumlar” statüsünde değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-52.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi müşterek kararnameye gerek olmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile atanabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-53.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davra...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-60.html