Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- kamu

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-61.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasamıza göre Sayıştay’la ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-64.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Ülkenin beşeri, ekonomik, kültürel kaynaklarını tespit etmek, kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak, bölgesel ve sektörel gelişme planları yapmak ve çalışmalarıy...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-65.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasaya göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekili olabilmek için öngörülen şartlardan değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-72.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kamu ya da özel yayın kuruluşlarınca gerçekleştirilen radyo ve televizyon etkinliklerini düzenlemek...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-73.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-74.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Devlet Denetleme Kurulu, aşağıdakilerden hangisinde araştırma, inceleme ve denetleme yapamaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-78.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi “Müşterek (ortak) Kararname” ile atanır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-80.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Sosyoloji-Mantık Soruları
Cooley’e göre, yakın, samimi, yüz yüze ilişkilerin yoğun olduğu gruplar birincil grup; resmî ve yüzeysel ilişkilerin söz konusu olduğu gruplar ise ikincil grup olarak nitelendirilir. ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-Birey-ve-Toplum-Toplumsal-iliski---Statu---Rol---Degerler---Normlar-Sorulari-3624-2.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Sosyoloji-Mantık Soruları
Bir toplumdaki insanların ihtiyaçlarına cevap vermek için ortaya çıkmış, kesin, düzenli ve sürekli kurallardan oluşan örgütlenmelere sosyal kurum denir. Buna göre, aşağıdakilerden...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-TOPLUMSAL-KURUMLAR-Ekonomi---Siyaset---Din-Sorulari-2642-11.html