Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- kamu

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim ilkesinin yararlarından biridir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-5.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamu hizmetlerinin kurulmasında ve kaldırılmasında asıl yetki sahibi olan makam aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-6.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde bir özel teşebbüsün gerçek karşılığı nakit olarak ödenmek şartıyla zorla satın alınması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanmak...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-7.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamu görevlilerini grev yapmalarının yasak olması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-9.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasasına göre idare organları aşağıdaki yetkilerden hangisini ancak olağanüstü dönemlerde kullanabilirler?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-10.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdarenin sahip olduğu kolluk yetkileriyle İlgili olarak aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-11.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
idarenin tek taraflı bir işlemle özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallan zorla satın alması işlemine ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-12.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamulaştırmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-15.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin kamu tüzel kişiliği Anayasada düzenlenmemiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-8714-54.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda yer alan Hukuk devlet ilkesi ile ilgili doğru bir bilgidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-8714-57.html