Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- kamu

Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Aşağıdaki kurumlardan hangisi İlde Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-24.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
-“Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatm...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-25.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-29.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Klinik Kalite çalışmalarını aşağıdakilerden hangisi belirlemeye yetkilidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-31.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Kamu Hastaneleri Birliklerinin en üst karar ve yürütme organı hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-32.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşlarından biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-39.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
“Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek” hangi bağlı kuruluşun görev alanına girer?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-40.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Genel Sekreterlik ve Hastane Yöneticiliği hangi bağlı kuruluşun taşra teşkilatını oluşturur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-41.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin açılması hangi kurumun sorumluluğundadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-42.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Kamu Hastane Birliklerine bağlı hastaneler kim tarafından yönetilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-43.html