Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- kamu

Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Bakanlık Döner Sermaye İşletmelerinin muhasebe hizmetleri aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yürütülmektedir.
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-233.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Aşağıdakilerden hangisi kamu zararının tespit edilme şekillerinden değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-234.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Taşrada idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisi görevinin aynı kişide birleşmesi halinde kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-235.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
Kamu zararından doğan alacaklar azami kaç yıl taksitlendirilebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-237.html


Aday Memur/Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Soruları
“Bakanlığın Ön mali kontrol yıllık değerlendirme raporu hazırlamak” Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı altında hangi hizmet birimin görevidir...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Aday-memur-hazirlayici-egitim-soru-havuzu--Saglik-Bakanligi1070-239.html


Özel Kurumlar/SGK Uzman Yardımcılığı Sınavı
Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve transfer harcamalarından biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/SGK-Kamu-Maliyesi-Sorulari1094-1.html


Özel Kurumlar/SGK Uzman Yardımcılığı Sınavı
) Tüketim sübvansiyonlarını ayni transferlerden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/SGK-Kamu-Maliyesi-Sorulari1094-2.html


Özel Kurumlar/SGK Uzman Yardımcılığı Sınavı
) Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/SGK-Kamu-Maliyesi-Sorulari1094-3.html


Özel Kurumlar/SGK Uzman Yardımcılığı Sınavı
) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenlerinden biridir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/SGK-Kamu-Maliyesi-Sorulari1094-4.html


Özel Kurumlar/SGK Uzman Yardımcılığı Sınavı
) Ülkelerin kalkınma süreçlerini, kamu harcamaları ile ilişkilendiren kalkınma modellerinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/SGK-Kamu-Maliyesi-Sorulari1094-5.html