Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- paragraf

KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
İnsanoğlu bir gün virgülü kaybetti ve söyle­dikleri birbirine karışmaya başladı. Noktayı kaybettiğinde düşünceleri uzayıp gitti, onları bir araya getiremedi. Bir gün ünlem işaret...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi141-21.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Tarih boyunca, aşağı yukarı her kültürde se­ramik sanatının, toplumsal kimlikle hayati bir bağı olmuştur. Yunancadan gelen seramik sözcüğü her biçimdeki kil anlamındadır. Bu malzem...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi141-22.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Klasik roman, kendi içinde dört dörtlük bir dünyadır. Onun bu kendi kendine yeterliliği, entelektüel seviyesi birbirinden farklı kitlelerce okunabilmesine olanak verir. Oysa mo­dern roman, ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi141-23.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Bizim evde yazmak, defter tutmak adeta günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. Ba­bam inci gibi bir eski yazı ile Yahya Kemal'in şiirlerini defterine yazardı, sonra da onları bi­ze okur...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi141-24.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
(I) Heykel ve heykelciliğin tarihi eski zaman­lara kadar uzanır. (II) Ancak, ilk heykelin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinme­mektedir. (III) Özellikle mermerden yapılan heykel...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi141-25.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Şairler kitapları satılmadığı ya da az satıldı­ğında bugün olduğu kadar gocunmuyor, ya­yınevleri de bunu bugün olduğu kadar şairin başına kakmıyordu. Şiir doğası gereği küç...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi141-26.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
(I) Dünyanın birçok büyük kenti hayvanat bahçesi ile ünlüdür. (II) Ama bu hayvanat bahçeleri birer hayvan hapishanesinden başka bir şey değil. (III) Üstelik bu "mah­kumların tek suçu...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi141-27.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
İnsan, doğduğu saatten öleceği saate kadar severek, kavga ederek, cephelerde çarpışa­rak, hastalanarak yaşar. Yaşadıkları, o istese de istemese de varlığındaki derin kuyularda birikir...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi141-28.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Edebiyat eğitimi ta başından beri yanlış yol­da bizde. Yetişme çağındakileri edebiyattan soğutucu, okuma isteklerini kırıcı bir progra­mımız var. Genelde edebiyat dersleri, edebi­ya...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi141-29.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Cemal Süreya, benim aşağı yukarı bütün öy­külerimde kendi yaşadıklarımı, kendi serüve­nimi anlattığımı söylüyor. Onun bu sözlerin­de, bir doğrunun üzerine gidilmesinden çok...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi141-30.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: