Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- paragraf

KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Şiiri düz yazıdan ayıran dilsel özelliklerden en önemlisi anlamın düz yazıda çizgisel olması, şiirde ise çizgisel olmayıp dolaylı olmasıdır. Düz yazıda, yani şiir olmayan bir metin...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi-Test1152-16.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Sanatçı ister ressam, ister romancı, ister ozan olsun, işe her zaman ya resimden başlayacaktır, ya romandan ya da şiirden. Bir sanatçı başlan*gıçta hiç de öteki insanlardan daha duygulu...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi-Test1152-17.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Bazı hayvanlar tek tek kelimeler öğrenebilir; fa*kat kavram geliştiremez, öğrendiği kelimelerle yeni cümleler kuramaz. Burada bilinç değil, şuur*suz bir taklit söz konusudur. Biz sözle n...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi-Test1152-18.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Türk şiirinde eski, divan şiiridir. Bu şiirin eskiyen yanı yalnız biçimi, vezni ve dili değil, bağlı oldu*ğu şiir anlayışı ve dünya görüşüdür. Bu görüş ise yeni kalıplara gid...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi-Test1152-19.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Öykü anlayışımı şu tanımla belirtmek isterim: Pencereden bakıyorsunuz, bir adam köşeyi dö*nüyor; sokağınızdan, pencerenizin önünden ge*çiyor, öteki köşede yitiriyorsunuz onu. i...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi-Test1152-20.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Şairlerin, yazarların, filozofların kişiliklerini, yaşamlarını çok az kişi bilir, bilmesi de gerekmez zaten. Bizi ilgilendiren onların yaşamı değil ya-pıtlarıdır. Bedenleri yoktur onl...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi-Test1152-21.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Bir eserin güzel yahut çirkin olduğunu kestiriveren adam, yanılmasa bile, o eserde ne var, ne yok ilk bakışta hepsini görebilse bile bir eleştirmen değildir. Sezgisi güçlü bir adamdır, b...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi-Test1152-22.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Son zamanlarda çıkan bazı romanlarda bunaltıcı, gereksiz, şairane tasvirler gerçekten çok.Ama her romanın her tasviri hakkında bu hükmü vermek elbette haksızlık olur. Romanına ve yeri...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi-Test2153-1.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
İnsanı soyut fikirler, salt duygular dünyasında yaşayan bir varlık gibi görmeye olanak yoktur.İnsan, her zaman dış çevrenin etkisindedir. Bu etki, kişiliğin silikliği oranında kendini...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi-Test2153-2.html


KPSS Soruları/KPSS Türkçe Soruları
Günümüzde neler okursunuz türünden bir soru*yu, adı okumaza çıkmasın diye yasak savmak için yanıtlayan birçok kimse arasında, Pekos Bili, Red Kit benzeri şeyleri okumaya bayıldığını...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Paragraf-Bilgisi-Test2153-3.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: