Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Türkçe Öğretmenliği Alan Bilgisi Denemesi 1 17. Soru

birinci Bu Testin Birincisi Muallime06
Başarı Yüzdeniz : 100 %
17.
. I. Halk edebiyatının en önemli yazılı kaynakları olan !
cönkler, geçmişe ait halk edebiyatı ürünlerini yansıtmaları
bakımından son derece önemlidir.
II. Bugün halk kültürünü incelemeye çalışanlar, cönklerle
ve mecmualarla âşık ve tekke tasavvuf şiirini
değerlendirmeye çalışmaktadırlar.
III. Cönklerde büyük ölçüde yaprak ve sayfa numarası yoktur.

IV. Cönkler, uzunlamasına, aşağıdan yukarıya doğru
açılan, çoğu meşin kaplı, ciltli, bazen birkaç renkli
kâğıttan meydana getirilen dikdörtgen bir defter şeklindedir.

V. Cönkler, daha çok halk kültürünü yansıtırlarken mecI
mualar ise klasik kültürü yansıtır.

Yukarıda num aralandırılm ış cüm lelerle ilg ili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Yorum yazmak için üye olmalısınız.
  Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Soruları Testleri
  Yanlış Yaptığım Sorular
  Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

  Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: