Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Türkçe Öğretmenliği Alan Bilgisi Denemesi 1 26. Soru

birinci Bu Testin Birincisi adilcanguldu
Başarı Yüzdeniz : 100 %
26.
. Bir Türkçe dersinde halk edebiyatı konusu işlenmektedir.
Ders öğretmeni, halk edebiyatı ile ilgili bazı bilgileri
sıralar ve öğrencilerine bu bilgilerden hangisinde yanlışlık
olduğunu sorar. Öğretmenin sıraladığı bilgiler şunlardır:
I. İslamiyet’ten önceki edebiyatımızın İslam uygarlığı
içindeki biçimidir. Bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin
gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz.
II. Ölçü, hece ölçüsüdür, en çok yedili, sekizli, on birli
kalıplar kullanılmıştır. Aruza hiç yer verilmez.
III. Halk edebiyatı gözleme dayalıdır. Benzetmeler somut
kavramlardan yararlanılarak yapılır. Söyledikleri
her şey gerçek yaşamdan alınmadır.
IV. Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir. Duruma
göre şiir söyleyen âşıklar, şiirleri için bir ön hazırlık
yapmazlar. Bu yüzden şiirlerinde derin bir anlam
kusursuz bir biçim görülmez.
V. Halk şairlerinin hayat hikâyeleri ve şiirleri cönk adı
verilen eserlerde toplanır. Mecmualarda ise nesir
örnekleri vardır, şiirlere yer verilmez.
Yukarıdaki metne göre, öğretm enin sıraladığı b ilgilerin
hangilerinde öğrencilerin, yanlış bir bilgi bulması
beklenir?


Yorum yazmak için üye olmalısınız.
  Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Soruları Testleri
  Yanlış Yaptığım Sorular
  Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

  Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: