Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi


Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- eğitim

KPSS Soruları/KPSS Coğrafya Soruları
Türkiye''de iç ve dış turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/Cografya-Cikmis-Sorular262-3.html


KPSS Soruları/KPSS Coğrafya Soruları
Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye''de et veriminin artırılmasına bir katkı sağlamaz?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/Cografya-Cikmis-Sorular262-27.html


KPSS Soruları/KPSS Coğrafya Soruları
I. Eğitim, sağlık, trafik hizmetlerinin yetersizliği II. Çevre kirliliği III. Alışveriş merkezlerinin azlığı Yukarıdakilerden hangileri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük ş...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/Cografya-Cikmis-Sorular262-46.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
l -Devşirme ll- Tımar lll- İltizam Osmanlı Devletinde yukarıdaki sistemlerden hangisinin askeri eğitime katkısı yoktur?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-TARIH-DENEME-SINAVI---1-7.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
I-Vergi II-Askerlik III-Eğitim IV-Yargı V-Mülkiyet Tanzimat Fermanından yukarıdaki alanlardan hangisi ile ilgili esaslar yer almamıştır?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-TARIH-DENEME-SINAVI---1-8.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Osmanlı Devleti'nde sarayın bürokrat ihtiyacının karşılanması için kurulan eğitim kurumu hangisidir ?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/tarih2-13.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
"Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl'da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde çağdaş anlamda teknik eğitimi de başlattı." ...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/tarih4-2.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Osmanlı Devleti'nde XIX. Yüzyılda görülen aşağıdaki reformlardan hangisi doğrudan yönetim şeklinin değiştirilmesine yönelik bir uygulamadır ?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/tarih10-9.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Osmanlı İmparatorluğu'nda çeşitli milletlerden ve dinlerden kişilerin bulunması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur ?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/tarih18-2.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Kazaskerin görevleri arasında değildir ?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/tarih21-7.html