Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi


Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- farma

TUS/TEMEL BİLİMLER
Aynı aktif maddeyi belirli bir farmasötik sekil içinde aynı miktarda içeren ve aynı yoldan verilmesi öngörülen iki müstahzar için asa...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-TIP-BILIMLERI-SORULARI-TEST2171-81.html


TUS/TEMEL BİLİMLER
Digoksinin farmakokinetik özellikleri ile ilgili olarak asağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıstır?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-TIP-BILIMLERI-SORULARI-TEST2171-89.html


TUS/TEMEL BİLİMLER
Morfinin farmakolojik etkilerinden hangisine karşı tolerans gelişmez?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-TIP-BILIMLERI-SORULARI-Test-5177-85.html


TUS/TEMEL BİLİMLER
Serum PSA değeri çok yüksek olan 63 yaşında erkek hastada transrektal biyopsi ile prostatta adenokanser varlığı saptanmış ve radyolojik olarak vertebrada multipl osteoblastik metastatik l...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-TIP-BILIMLERI-SORULARI-Test-7186-73.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
Aşağıda verilen ilaç çiftlerinden hangileri arasında absorbsiyon düzeyinde farmakokinetik etkileşme yoktur?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-TEST1192-102.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
Oral kullanılan bir ilacın hedef organa ulaşma seviyesini en iyi gösteren farmakokinetik özellik hangisidir?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-TEST1192-103.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
Aşağıdaki ilaç etkileşimlerinden hangisinde, A ilacı B ilacının farmakolojik etkisini arttırmaktadır?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-DENEME-SINAVI-4609-99.html