Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi


Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- hunlar

KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
I. Tarihte kurulan ilk Türk devletidir II. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir III. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir Yukarıda verilen bilgilere göre aşağı...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/tarih2-10.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
751 yılında yapılan Talas Savaşı’nda Arapların yanında yer alarak ilk kez İslam inancını benimse­yen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/Turk-Islam-Tarihi-Testleri307-1.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Dünya tarihinde sömürgeciliğe karşı ilk savaş kimler tarafından verilmiştir?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-94.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Göçebe hayat yaşayan Hunlar da, hafi kilim ve çadırların süslenmesinde; I. Hayvan II. İnsan III. Bitki figürlerinden hangileri kullanılmıştır?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Tarih30500-13.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
- Matbaayı kullanan ilk Türk devletidir. - Orta asyada kurulan Türk devletleri arasında İslimiyeti kabul eden ilk Türk devletidir. - Türklere ait ilk yazılı eserleri bırakmışlardır. - ...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Islamiyet-Oncesi-Turk-Devletlerinde-Kultur-ve-Medeniyet---I610-15.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
Orta Asya’dan göç ederek Avrupa’nın çeşitli bölgelerine yerleşen Türk kavimlerinin, süreç içerisinde öz benliklerini yitirdikleri ve yerli topluluklar tarafından asimile edildikle...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-Ilk-Turk-Devletleri-Asya-Hunlari--Avrupa-Hunlari--Kavimler-Gocu--Sorulari733-1.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
• Bağımsız yaşama arzusu • Çin başta olmak üzere komşu devletlerin baskısı • Boylar arası iktidar mücadeleleri Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin bu nedenleri, göçler...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-Ilk-Turk-Devletleri-Asya-Hunlari--Avrupa-Hunlari--Kavimler-Gocu--Sorulari733-2.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
İslamiyetten önce Orta Asya’da yaşayan Türk boylarından önemli bir bölümünün dünyanın değişik bölgelerine göç etmeleri, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamış olamaz?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-Ilk-Turk-Devletleri-Asya-Hunlari--Avrupa-Hunlari--Kavimler-Gocu--Sorulari733-3.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
Asya Hunları ile yaptıkları savaşlardan yenik çıkan Çin, bu devleti ortadan kaldırmak için böl-yönet politikası uygulamıştır. Hun boylarını birbirine düşürerek zayıflatan Çin...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-Ilk-Turk-Devletleri-Asya-Hunlari--Avrupa-Hunlari--Kavimler-Gocu--Sorulari733-4.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
375 yılında Avrupa’da başlayan ve etkisini yüz yıl kadar devam ettiren Kavimler Göçü’nün bir çağı kapatıp başka bir çağı açacak kadar önem taşıyan siyasi sonucu aşağıda...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-Ilk-Turk-Devletleri-Asya-Hunlari--Avrupa-Hunlari--Kavimler-Gocu--Sorulari733-5.html