Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi


Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- ova

TUS/KARMA TUS SORULARI
Aşağıdaki foramen´lerden hangisi basis cranii externa´dan görülemez?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-DENEME-SINAVI606-1.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
İçme suları ve yüzme havuzlarındaki oval, 25x15 mikrometre boyutlarında, klora dirençli, asidorezistan boyanma özelliğine sahip ookistl...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-DENEME-SINAVI-2607-70.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
Amfoterisin-B´nin etki gösterdiği protozoa etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-DENEME-SINAVI-2607-108.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
Kolesterol safra taşları aşağıdakilerden hangisinin oral kullanımı ile eritilebilir?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-DENEME-SINAVI-2607-112.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
Vulvada ağrısız, endüre, düzgün tabanlı bir ülser saptanmıştır. Hastada ingüinal lenfadenopati yoktur. 50 www.sorukurdu.com Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşün...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-DENEME-SINAVI-2607-231.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
Aşağıdaki sinirlerden hangisi ovarium´un altından geçer?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-DENEME-SINAVI-3608-8.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
Kollajen sentezinde aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi hücre içinde gerçekleşmez?
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-DENEME-SINAVI-3608-40.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
Yirmi iki yaşındaki kadın hastanın kontrol amaçlı yapılan meme ultrasonografisinde sağ meme üst dış kadranda 2x1 cm´lik solid, düzgün konturlu, https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-DENEME-SINAVI-3608-162.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
Akciğer kanseri ile ilgili yürütülen bir çalışmada kitle saptanan hastalara önce transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB), ardından açık cerrahi biyopsi uygulanmış ve ardı...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-DENEME-SINAVI-4609-154.html


TUS/KARMA TUS SORULARI
İki ay önce geçirilmiş serebrovasküler olay neticesinde sol tarafında yüz felci gelişmiş 67 yaşındaki kadın hasta sol gözünde aş...
https://www.sorukurdu.com/test-sorular/TUS-DENEME-SINAVI-4609-218.html